fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Informatie & Beleid

Contacten

 • Directie: Guy Mariën
 • Zorgcoördinatoren: Ilse Vanden Eynde (lager) en Miet Vandervee (kleuters)
 • Secretariaat : Lief Geboers, An Mariën en Mieke Bollen
 • Voor- en naschoolse opvang: Carine Blancquaert en Daniëlle Boets

Opvang

´s morgens - van 07.15 uur tot 08.15 uur
Woensdagmiddag - van 12.05 uur tot 13.00 uur
´s namiddags - van 15.30 uur tot 17.30 uur

Voor kleuters en lagere schoolkinderen die op school blijven eten.
Kleuters en lagere schoolkinderen eten in een aparte eetzaal.
De kinderen brengen zelf boterhammen en drinken mee.
Op school kan je ook drinken krijgen aan 0.50 euro.
Middagtoezicht: 1.00 euro.

Verantwoordelijken

Voor- en naschoolse opvang: Carine Blancquaert en Daniëlle Boets

Middagtoezicht - Lager: Linda Dries, Carine Blancquaert, Martine Fonteyn en Kizzy Moons

Middagtoezicht - Kleuters: Christine Verschueren, Daniëlle Boets, Sonja Sanders, Sindy Meus, Brigitte Vreys en Monique Hendrickx

De opvang vindt plaats in de opvangklas en kost 1.00 euro per begonnen halfuur.

Informatie

Het beleid

Lokaal bestuurscollege

De school bestaat uit een kleuter- en lagere afdeling.

Schoolbestuur:

 • Guido Smeekens ( voorzitter )
 • Michel Vandenberk
 • Leo Houben
 • Johan Stevens ( secretaris )
 • Jean Aerts

Scholengemeenschap

Onze school behoort tot de schoolgemeenschap De KaBaSs

 • Adres: Slinkerstraat 60, 3920 Lommel
 • Telefoon: 0484/ 98 69 41
 • E-mail: anja.emmers@lkb-net.be

De scholengemeenschap bestaat uit 2 schoolbesturen:

 • Lommelse Katholieke Basisscholen vzw
 • Het stadsbestuur van de stad Lommel

De scholen van de scholengemeenschap worden overkoepelend bestuurd door het CASS: Comité van de Afgevaardigden van de Schoolbesturen van de Scholengemeenschap. Het CASS is het overlegorgaan en het beslissingsorgaan van de scholengemeenschap. Elk schoolbestuur is in dit comité vertegenwoordigd. De aangesloten scholen:


Lommelse Katholieke Basisscholen vzw

 • VBS Den Heuvel LKBvzw, Slinkerstraat 62, 3920 LOMMEL
 • VBS BaLu LKBvzw, Hanekapstraat 8, 3920 LOMMEL
 • VBS Boudewijnschool LKBvzw, Einde 5, 3920 LOMMEL
 • VLS De Speling LKBvzw, Kloosterstraat 7, 3920 LOMMEL
 • VBS Sint-Jan LKBvzw, Kerkweg 22, 3920 LOMMEL
 • VBS Lommel-West LKBvzw, Godfried Bomansstraat 17, 3920 LOMMEL
 • VBS De Klimtoren LKBvzw, Luikersteenweg 243, 3920 LOMMEL
 • VKS De Speling LKBvzw, Kloosterstraat 11, 3920 LOMMEL
 • VBSBO Eymardschool LKBvzw, Oude Diestersebaan 5, 3920 LOMMEL

Het stadsbestuur van de stad Lommel

 • GBS 't Stekske, Luikersteenweg 447, 3920 LOMMEL
 • GBS De Schommel, Haardstraat 20, 3920 LOMMEL

Coördinerend directeur van de scholengemeenschap:

 • Naam: Anja Emmers
 • Telefoon: 0484/ 98 69 41
 • E-mail: anja.emmers@lkb-net.be

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor negen scholen: BaLu LKBvzw, Boudewijnschool LKBvzw, De Klimtoren LKBvzw, Kleuterschool De Speling LKBvzw, Lagere school De Speling LKBvzw, Den Heuvel LKBvzw, Lommel-West LKBvzw, Sint-Jan LKBvzw en Buitengewoon Basisonderwijs Eymardschool LKBvzw.

Naam: Lommelse Katholieke Basisscholen vzw

 • Adres: Slinkerstraat 60, 3920 Lommel
 • Telefoon: 011/ 94 60 08
 • E-mail: info@lkb-net.be
 • Ondernemingsnummer: 0546667056

Voorzitter

 • Naam: Ludo Vander Mierde
 • Telefoon: 0474/ 85 81 12
 • E-mail: ludo.vandermierde@lkb-net.be

Algemeen directeur

 • Naam: Peter Vanderkrieken
 • Telefoon: 0472/ 24 83 82
 • E-mail: peter.vanderkrieken@lkb-net.be

 • Naam: Anja Emmers
 • Telefoon: 0484/ 98 69 41
 • E-mail: anja.emmers@lkb-net.be

L.O.C.

 • Lokaal onderhandelingscomité
 • Het regelt de relaties tussen het schoolbestuur en het personeel
 • Guido Smeekens
 • Miet Theuws ( voorzitter )
 • Isabel Jansen
 • Guy Mariën

Schoolraad

De schoolraad heeft een informatierecht, een overlegbevoegdheid, een adviesbevoegdheid en een instemmingsbevoegdheid.

Hierin zetelen drie geledingen

 • Lokale gemeenschap: Stephan Aarts, Gita Stynen, Patrick Proth
 • Het personeel: Claudia Peeters ( voorzitter ), Kathleen Smeekens, Myriam Vanherck, Guy Mariën
 • De Ouders: Patrick Jonck, Annick Reynaerts

Oudervereniging

Opvoeding en onderwijs gaan hand in hand als school en gezin elkaar dragen. De samenwerking met de ouders krijgt gestalte in de oudervereniging. Het uitwisselen van informatie en gedachten, het formuleren van wensen, welke naschoolse activiteiten organiseren, het verrichten van onderwijsondersteunende tussenkomsten zijn agendapunten op de maandelijkse bijeenkomsten.

 • Annick Reynaerts
 • Ian Verboven
 • Patrick Jonck
 • Katleen Belmans
 • Guy Mariën
 • Tim Bartels
 • Veerle Clerix
 • Birthe Geuens